Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaretçi KurallarımızYENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ZİYARET VE GİRİŞ-ÇIKIŞ KURALLARI

 • Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti yapmamanız gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
 • Yeni doğan yoğun bakım servisleri dâhil, tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilir. Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaretçi kısıtlaması getirilebilir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için, ziyaretçi sayısına hekim tarafından verilmektedir.
 • Ziyaret öncesi hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından kurallar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesine girerken anne ve ziyaretçilerin galoş ve bone giymesinin enfeksiyon kontrolüne katkısı yoktur. Bu nedenle, Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur.
 • Sizin hastanızın ve diğer tüm hastalarımızın sağlığı açısından ziyaret sırasında hiçbir hasta bakım malzemesine temas etmeyiniz.
 • Ziyaret süresi, hekim ve hemşirenin kararı ile hastaların durumuna göre değişebilir. Yoğun bakım ünitesinde olası bir acil müdahale durumunda hasta ziyareti durdurulabilir ya da ertelenebilir.
 • Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetine dikkat etmelisiniz.
 • Ziyaretiniz sırasında cep telefonunuzu kapalı tutunuz. Mahremiyet kuralları ve KVKK gereği herhangi bir fotoğraf, video, ses kaydı çekmeyiniz.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaret için kabul edilmemektedir. Ancak ziyaretin kritik olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyarete izin verilebilir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesine girilirken ancak izolasyon uygulanan durumlarda, rutin olarak önlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır.
 • Anne ve ziyaretçiler, izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken enfeksiyon kontrol kurulunun belirlediği izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.
 • Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 • Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • 10 (on) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında, erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerine ziyaretçi olarak alınmamalıdır. Yeni Doğan yoğun bakım servislerinde, anne- baba refakatinde 3(üç) yaş ve üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde kardeş ziyaretlerine, hastanın klinik durumuna göre sorumlu hekim tarafından izin verilir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde anne-baba ve 3(üç) yaş ve üzeri kardeş dışında ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Anne ve ziyaretçilerin yeni doğan yoğun bakım ünitesine girmeden önce mutlaka el hijyenini sağlamaları gerekmektedir. Bu amaçla yoğun bakım girişinde el yıkama lavabosu ve el antiseptiği bulunmaktadır. Anne ve ziyaretçiler içeriye girerken ellerini yıkamalı veya el antiseptiği kullanmalıdır.
 • Anne ve ziyaretçiler temas izolasyonu dışında, damlacık veya solunum izolasyonu gibi izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken Enfeksiyonların önlenmesi ve Kontrol Komitesinin belirlediği ve alacağı izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önlemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uymanız gerekmektedir.
 • Grip ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar bebekleri ve kendinizi korumak amacıyla maske ile ve üniteye doktor ve sağlık personeli direktifleri doğrultusunda alınır.
 • Hasta güvenliği açısından ve hasta bilgilerinin mahremiyeti gereği telefonla hasta hakkında bilgi verilmemektedir.
 • Hasta yakınlarının bilgilendirme ve ziyaret saati dışında yoğun bakım önünde beklemelerine gerek yoktur. Gerektiğinde bırakılan telefon numarası ile hasta yakınlarına ulaşılacaktır.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi hasta ziyaretini, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapılmaktadır. Ziyaret saatleri hastalarımızın bakım ve dinlenme zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde yatan bebeklerden bilgi almak için saat 08.00’de emzirme odasında bebeğin doktoru tarafından aileye bilgi verilir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesine anneler 6 defa (08:00 ile 09:00)- (14:00 ile 15:00)-(17:00 ile18:00)-(20:00 ile 21:00)- (23:00 ile 24:00) saat aralıkları arasında anneler emzirmeye alınır.
 •  
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesine Alınan Annelerin Dikkat Etmesi Gerekenler:
 • Annelerin yeni doğan yoğun bakım ünitesine girmeden önce mutlaka el hijyenini sağlamaları gerekmektedir.
 • Yeni Doğan Yoğun ünitesinde, bebeği kucağına alacak anne ve ziyaretçilerin önlük giymeleri gerekmektedir.
 • Bulaşıcı hastalığı olan veya böyle bir kişi ile temas ettiği bilinen, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu infeksiyonunu destekleyen belirtileri olan anne doktor ve sağlık personelin direktifleri doğrultusunda gerekli olan önlemler alınarak(cerrahi maske vb) üniteye ziyaretine izin verilmektedir.
 • Anne ve ziyaretçiler temas izolasyonu dışında, damlacık veya solunum izolasyonu gibi izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken Enfeksiyonların önlenmesi ve Kontrol Komitesinin belirlediği ve alacağı izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önlemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz.
 • Bebeklere dokunmak, kucağa almak veya emzirmek için ilgili hekim ile görüşülmeli, izin verilmesi halinde bebeğinizle ilgilenen bebek hemşiresinin gözetiminde bebeğinizi küvözden almalısınız. Eğer bebeğinizi küvöz dışına alacaksanız, bebeğinizin sağlığı açısından bebek hemşiresinin söyleyeceği kurallara uymanız gerekmektedir.
 • Bebeğin hemşiresi tarafından size (anne) emzirme eğitimi verdikten sonra bebeğinizi size verecektir.
 • Emzirme işlemi bittikten sonra bebek hemşiresi tarafından bebeğiniz sizden alınarak kuvöze(yatak) konulacaktır.
 • Her ziyaretinizin sonunda önlük, maske ve bone çıkarılarak kirli sepetine atılır ve eller yıkanır ve/veya el antiseptiği kullanarak temizlenir.
 • Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastalar; vücut dirençleri düşük, yakın takip gerektiren, sık aralıklarla tedavi uygulanan ve risk oranı yüksek hasta grubu olduğu için ziyaret saatleri konusunda ısrar edilmemesini önemle rica ederiz. Hastanemiz çalışanları olarak hastalarımıza acil şifalar dileriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Başhekim/Mesul Müdür

 

Güncelleme Tarihi : 2022-10-14 16:33:14