Eğitim PlanıAmaç: Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesini sağlamak. 

Eğitim Birimi: Hastanede uygulanması gereken eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması süreçlerini kurum adına takip eden birimdir 

Eğitim Hemşiresi: Kurum içi veya kurum dışı eğitim açıklarını belirleyip bunların giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri planlar, uygular ve uygulanmasında sorumlu gördüğü kişileri görevlendirir. Oryantasyon eğitiminin verilmesini sağlar. 

Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir. 

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölüme ilk başlayan çalışan için bölümün çalışma ve işleyişi hakkında sorumlu kişinin verdiği eğitimlerdir. 

Hasta/Hasta Yakını Eğitimi: Hastaneye müracaat eden her hasta için görsel, yazılı veya sözlü olarak verilen eğitimlerdir. 

Planlı Eğitimler: Hizmet kalitesini, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, hasta ve çalışan risklerini minimuma indirmek, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hastanemizin tüm çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerdir. 

Plan Dışı Eğitimler: Eğitim planında yer almayan ancak üst yönetim ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan eğitimlerdir. 

Eğitim Komitesi: Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, bir hekim, Eğitim Hemşiresi, İSG Uzmanı, TMG Danışmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Bilgi İşlem Sorumlusundan oluşur. Komite; Sağlıkta Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, oryantasyon (uyum) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlar. üç aylık periyotlarla ve gerek duyuldukça toplanır. 

 

Güncelleme Tarihi : 2022-10-13 14:45:40