Amaç ve Hedeflerimiz 

KURUMSAL AMAç VE HEDEFLERİMİZ

AMAç1

Hasta güvenliğini sağlamak

Hedef 1 Hasta Güvenliği tehdit eden olayları tespit etmek ve gerekli tedbirler almak.

Hedef 2 Güvenlik Raporlama Sistemini etkin bir şekilde bildirimini sağlamak

AMAç 2

Sağlık Hizmetinin verimliliğini ve kalitesi artırmak

Hedef 3 Hasta memnuniyetini artırmak

Hedef 4 Hastanemizde Kalite kültürünü oluşturmak. Sağlıkta kalite standartlarını etkin bir şekilde tüm bölümlerde uygulamak.

AMAç 3

Sağlıklı çalışma yaşamı ortamı oluşturmak

Hedef 5 çalışanlar memnuniyet oranını en üst düzeyde tutmak.

Hedef 6 Sağlık çalışanların sağlık taramalarını etkin bir şekilde sağlamak

AMAç 4

Hasta hizmetinde zamanlılığı sağlamak

Hedef 7 Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığını belirlemek.

Hedef 8 Muayene zaman aralığının analizlerini yapmak ve sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.

Hedef 9 Hasta şikâyetlerini azaltarak memnuniyetini sağlamak.

AMAç 5

Eğitimde etkinlik ve etkililiği sağlamak

Hedef 10 Hastanemizdeki tüm personele “Etkili İletişim Eğitimleri” vermeyi sağlamak

Hedef 11 Bölüm bazında belirlenen hedeflerin zamanında yapılıp yapılmadığını ölçmeyi sağlamak

Hedef 12 Hastanemizde verilen hizmet içi eğitimlerine tüm personelin katılımını sağlamak

Güncelleme Tarihi : 2022-10-13 14:42:55