Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaretçi Kurallarımız 

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ZİYARETÇİ GİRİŞ/ÇIKIŞ KURALLARI

Hastalarımızın iyileşme sürecine olumlu etkisi nedeniyle hasta ziyareti kurumumuz için önemlidir. Öncelikle bu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak amacımız, hastalarımızın en iyi tedavi hizmetini alarak hastanemizden sağlıklı bir şekilde ayrılmasıdır. Bu nedenle ziyaret sırasında hastalarımızı korumak ve hastane enfeksiyonunu engellemek amacıyla kurallar belirlenmiştir. Bize ve hastanıza destek olmak amacıyla lütfen aşağıda belirtilen kurallara hassasiyet gösteriniz. Ziyaretçi kuralları; 

 

1.            Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saatleri sabah 09:00 ile 09:30 öğleden sonra 15:00 ile15:30 saatleri arasındadır.

2.            Yoğun Bakım Ünitesinde uygun hallerde belirlenen bilgilendirme saatlerinde hekim tarafından, hastanın birinci derece yakınlarından birisine, hasta ziyareti için izin verilir.

3.            Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçiler, girişte ve çıkışta el antiseptiği ile el hijyenini sağlamalıdır.

4.            Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.

5.            Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.

6.            İzolasyondaki hastayı ziyaret edecek ziyaretçiler yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.

7.            Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler.

8.            Toplumda salgın hastalık varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

9.            Hasta ziyareti 10 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir veya ziyaret iptal edilebilir.

10.       Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır.

11.       Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.

 

BİLGİLENDİRME KURALLARI

 

1.       Yoğun Bakım Ünitesi bilgilendirme saati 09:00 ile 09:30 ve öğleden sonra 15:00 ile 15:30 saatleri arasındadır.

2.       Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafında bilgi verilir.

3.       Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.

4.       Telefon ile hasta yakınına olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.

5.       Yoğun Bakıma Ünitesine cep telefon ile girilmez.

6.       Bilgi almak için 1401’i arayınız.

  

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi : 2022-10-14 16:32:53