Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP)YENİ DOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI (NRP) 

            Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır. Bu ölümler erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir. 

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların % 23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. 

            Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılmıştır. Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir. 

            Bu kapsamda Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı çocuk, Ergen, Kadın ve üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi ve Hastanemiz işbirliği ile 11-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Gaziantep Palmiye Otelinde “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan eğitime, hastanemizin Doğum Servisi ve YYB ünitesinde çalışan Ebe/Hemşirelerden 10 katılımcı olarak katılmıştır. Eğitim sonrasında katılımcılara eğitim katılım belgeleri verilmiştir. 

 

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

NRP Eğitimi

Güncelleme Tarihi : 2023-04-05 13:13:31