Düztepe Yaşam Gastroentereloji

Gastroentereloji

Gastroenteroloji, iç hastalıkları ihtisasından sonra 3 yıl süren bir eğitim gerektiren bir üst ihtisas alanı olup, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas organlarının; ülser, gastrit, hepatit (sarılık), siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu: İBS), iltihabi barsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn Hastalığı), safra kesesi taşları ve iltihabı, safra yolu hastalıkları, pankreatit, mide-bağırsak kanserleri, hemoroid (mayasıl, basur) gibi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Hizmet Alanlarımız

- Reflü, ülser, gastrit, kabızlık, basur,
- Mide ve barsak kanamaları, ishaller,
- Hepatitler (Hepatit A, B, C, Delta v.s), sarılıklar,
- Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu,
- Kolitler (ülseratif kolit, crohn hastalığı),
- Safra kesesi taşları ve safra kesesi iltihapları,
- Safra yolu taşları ve darlıkları
- Pankreas iltihapları (Akut ve kronik pankreatit),
- çölyak hastalığı,
- Kanserler (Yemek borusu, mide, barsak, karaciğer, pankreas, safra yolları)

Uygulanan İşlemler

- Karaciğer biyopsisi
- üst sindirim sistemi endoskopisi (Gastroskopi),
- Endoskopik polipektomi,
- Kanama durdurucu girişimler (Endoskopik varis bant ligasyonu, Skleroterapi),
- Yabancı cisim çıkarılması,
- Akalazya balon dilatasyonu,
- Endoskopik stent yerleştirilmesi,
- Kolonoskopi, Rektoskopi,
- Kolonoskopik polipektomi
- PEG tüpü takılması (Ameliyatsız mideye beslenme tüpü takılması),
- ERCP (safra yolu taşları ve darlıklarının tedavisi, safra yollarından taş çıkarma)

Endoskopi

Endoskopi, yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının, ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boru ile ağızdan girilerek doğrudan görüntülenerek incelenmesi işlemidir. İşlem hem teşhis hem de gerektiğinde tedavi ( kanama durdurma, yabancı cisim çıkartma, stent yerleştirme, polip çıkartma ) amaçlı olarak yapılabilmektedir.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, hasta tarafından hissedilmeden son derece konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde rahat bir şekilde uyanmaktadır.

Kolonoskopi

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boru ile anüsten girilerek bütün kalın bağırsağın ve ince bağırsakların doğrudan görüntülenmesi işlemidir. İşlem hem teşhis hem de gerektiğinde tedavi ( kanama durdurma, stent yerleştirme, polip çıkartma ) amaçlı olarak yapılabilmektedir.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, hasta tarafından hissedilmeden son derece konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde rahat bir şekilde uyanmaktadır.

ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi)

ERCP, safra ve pankreas yolu hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir ameliyattır. Günümüzde, teşhis maksatlı olmaktan ziyade, daha çok tedavi maksatlı olarak kullanılmaktadır. ERCP ile safra yollarındaki taşlar ameliyatsız olarak çıkartılmakta, safra kanalı veya pankreas tümörü varsa bu işlemle erken dönemde yakalama ihtimali artmakta, safra yolları tıkanmış ancak ameliyat edilemeyen hastalarda safra yollarına stent yerleştirilerek sarılık ve kolanjit düzeltilmektedir.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, hasta tarafından hissedilmeden son derece konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde rahat bir şekilde uyanmaktadır.

Karaciğer Biyopsisi

Karaciğer biyopsisi kronik viral hepatitin (Hepatit B, hepatit C, Delta hepatiti gibi) karaciğere yaptığı hasarın derecesini değerlendirmek için en iyi ve en duyarlı yöntemdir. Bölgesel anestezi ile uyuşturulduktan sonra, bir iğne yardımı ile karaciğerden toplu iğne büyüklüğünde bir parça alınmaktadır. Ehil ellerde ağrısız ve güvenli bir işlemdir.

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

çeşitli hastalıklardan dolayı yutamayan hastalarda, beslenmeyi sağlamak amacıyla mideye ameliyatsız olarak endoskopik yöntemle beslenme tüpü yerleştirilmesi işlemidir. Bu tüpün bir ucu mideye, diğer ucu karın duvarından geçerek dışarıya açılır. Böylece hastanın beslenmesi sağlanır.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, hasta tarafından hissedilmeden son derece konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde rahat bir şekilde uyanmaktadır.

Güncelleme Tarihi : 2023-04-18 21:06:05
Düztepe Yaşam Hastanesi

Hekim Kadromuz

Hayatınızı iyileştirmek için hazır bir şekilde bekliyoruz.