Düztepe Yaşam Beyin ve Sinir Cerrahi

Beyin ve Sinir Cerrahi

Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerahisi) servisinde; yoğun bakım, nöroanestezi ve radyoloji bölümlerinin uyumlu ve ortak çalışmaları ile erişkin ve çocuk hastaların ameliyatları, modern ve teknolojik donanımlı ameliyathanelerimizde güvenle yapılmaktadır. 

Hastalarımızın bel ve boyun fıtığı ameliyatları mikrodiskektomi yöntemi kullanılarak yapılmakta, ameliyat sonrası yaklaşık 4-6 saat sonra ayağa kaldırılarak yürütülmekte aynı veya ertesi gün hastaneden taburcu edilerek kısa sürede günlük hayata dönmesi sağlanmaktadır. 

Beyin ve omirilik tümörleri, transsfenoidal (burun içinden girilerek kapalı yöntemle tümörün çıkarılması) yöntem ile hipofiz bezi tümörleri, yüksek tansiyon veya anevrizmaya (baloncuk) bağlı beyin kanamalarının cerrahi tedavileri, tecrübeli doktor ve personel ekibiyle ileri teknolojik altyapıya sahip ameliyathane-yoğun bakım desteğinde başarı ile yapılmaktadır. 

Nöroşirurji Kliniğinde yapılan cerrahi müdehaleler: 

Degeneratif Disk ve Omurga Hastalıkları: Servikal ve lomber disk hernileri (boyun ve bel fıtığı), Spinal stenoz (dar kanal), spondilolistezis (bel kayması), omurga stabilizasyonu (instrumentasyon). 

Kifoplasti-Vertebraplasti: Kemik erimesi veya travmaya bağlı omurga kırıklarının kapalı yöntemle yapılan ameliyatları. 

Kafa ve omurga travmaları: çökme kırıkları, beyin kanamaları (epidural ve subdural hematomlar), kafa tabanı beyin zarı tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısında acil cerrahi müdahaleler. 

Beyin ve Damar Hastalıkları: Anevrizma (baloncuk), arteriovenöz malformasyon ve kavernoma (anormal damar yumağı) ameliyatları, beyin kanamaları (intraserebral hematomlar). Beyin ve Omirilik tümörleri: Nöroşirurji cerrahi mikroskop yardımı ve mikroşirurjikal yöntemler ile beyin ve omurilik tümörlerinin (meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler) cerrahi tedavisi. 

Doğumsal Anomaliler: Doğumsal omirilik (meningosel, meningomyelosel) ve kafatası anomalileri (kraniosinositoz). 

Hidrosefali Tedavisi: Şant ameliyatları, araknoid kistlerin fenestrayonu. 

Periferik Sinir Cerrahisi: Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir sıkışıklıklarının cerrahisi

Güncelleme Tarihi : 2023-04-18 21:04:15
Düztepe Yaşam Hastanesi

Hekim Kadromuz

Hayatınızı iyileştirmek için hazır bir şekilde bekliyoruz.