Düztepe Yaşam Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

 Anestezi uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli parçası, hatta gizli kahramanlarıdır. çünkü hastaya anestezi verilmeden ameliyatın başlaması mümkün değildir. Hastanın ameliyat sırasında ağrı duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından belirlenerek uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur. 


Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır. Genel anestezi uygulaması; bilinç kaybına yol açarak, hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin yapılmasını kolaylaştırır. Bu etkileriyle genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi hekiminin görevidir. 

Anestezi uygulaması tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulanabilir. Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerleri de anestezi ekibinin çok önemli bir parçasıdır. 

Anestezi öncesi - Ameliyat -Anestezi Sonrası İzlem 

Hastalarımız ameliyat öncesi anestezi uzmanlarımız tarafından degerlendirilir ve riskleri belirlenir. Anestezi takip süreci servisteki yatış, ameliyathane ve sonrası takip ile taburcu oluncaya kadar her türlü tetkik ve muayene uygulamalarıyla devam eder. Genel anestezi için, sadece anestezi uzmanının yetkisindeki özel ilaçlar, takılan serum yoluyla hastaya uygulanır. Solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi derinliği sağlandıktan sonra anestezi uzmanının izniyle ameliyata başlanabilir. Anestezinin devamlılığı, solunum yolu ve damardan verilen ilaçların beraberce yada ayrı ayrı uygulanmalarıyla sağlanır. Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir. 

Anestezi doktoru, ameliyat esnasında hasta konforunun sağlanması dışında ağrı ve bilinç duyusunu tamamen ortadan kaldırmakla birlikte, solunum sistemi, kalp, böbrekler gibi kritik yaşam fonksiyonlarını düzenleyen, ameliyat sırasında ve uyanma döneminde ortaya çıkabilecek tıbbi problemlerin tanı ve tedavisini yapan uzman doktordur. Anestezi sözcüğü hissizlik, duyarsızlık anlamına gelir. Anestezist ise Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra en az dört yıllık Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını tamamlamış , anestezi uygulamaları, ağrı tedavisi ve yoğun bakım konularında eğitim almış ve deneyim kazanmış uzman doktordur. 

Anestezi Uygulamalarımız 

Ameliyathanelerimizde hastaların ve cerrahi işlemin özelliğine göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanmaktadır. 

Genel Anestezi 

Yaşamsal fonksiyonlarda değişiklik olmadan geçici olarak bilinç kaybı, ağrı duyusunun kaybı (analjezi), reflexlerin kaldırılması ve hareketsizlik (motor blok) oluşturulmasıdır. Bu amaçla kullanılan değişik türde ilaçlar vardır ve bunlar anestezi doktorunun denetimindedir. Anestezi uygulaması cerrahi işlemin süresine göre rahatlıkla uzatılabilir. Ameliyatın bitmesini takiben anestezik ilaçlar kesilerek hasta birkaç dakika içerisinde uyandırılır. 

Rejyonel (Bölgesel) Anestezi 

En sık uygulanan yöntemler santral bloklar (epidural , spinal anestezi, her ikisinin aynı anda yapıldığı kombine spinal epidural anestezi) veya periferik bloklar (Aksiller blok (kol), femoral blok (bacak ) v.s.) Ameliyatın yerine ve türüne göre bu işlemler rahatlıkla uygunabilmektedir. Hastanın bilinci genel anestezideki gibi kaybolmaz, her şeyin farkındadır fakat ağrı duyusu ortadan kalkmıştır. Epidural anestezi özellikle doğum ağrılarının önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sedasyon Analjezi Uygulamaları 

Lokal anestezi desteğiyle yapılacak küçük cerrahi girişimlerde veya tanı, tetkik amaçlı yapılan müdahalelerde hastayı rahatlatmak, sakinleştirmek, ağrı duymasını engellemek için damar yolu ile gereken ilaçların verilmesi yöntemidir. 

Tüm anestezi uygulamalarında temel olan ilke güvenlik ilkesidir. O nedenle hastanın işlemler sırasında tüm yaşam fonksiyonları, sürekli olarak deneyimli anestezistler tarafından izlenir ve gerektiğinde müdahale edilir.

Güncelleme Tarihi : 2023-04-18 21:02:17
Düztepe Yaşam Hastanesi

Hekim Kadromuz

Hayatınızı iyileştirmek için hazır bir şekilde bekliyoruz.